» از نگرانی انتخابات هم در آمدیم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» تولد چهل سالگی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» دهه فجر مبارک! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» واقعه‌ی عید قربان در سال 1390 :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» متقاضی جابجایی با معترضان جنبش تسخیر وال استریت :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» کاوه پارسی هنگام حراجش دق کرد و مرد :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» چه بنویسم که نیشمان باز شود در حالیکه قلبمان از درد پاره شده! :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» مصاحبه با کاوه پارسی در سال 1437 (قسمت چهارم - دوران پس از اصلاحات)دو :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» این مردم کیست؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» مصاحبه با کاوه پارسی در سال 1437: قسمت سوم (اصلاحات) :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شعری در نقد استاد شجریان و نقدی بر آن شعر :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» عجب تغییراتی :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» انواع درد و درمان آن :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» مصاحبه با کاوه پارسی در سال 1437 (قسمت دوم به مناسبت 13آبان) :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» این است همان درگه!!!؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٧/۳
» شاهی بی تاج و با چفیه و باتوم :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» سامانه نشاط!!! :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» صفات مردانگی، یا صفات چناریت :: ۱۳۸٩/٥/٩
» تمرین تملق :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» یک تابستان گم شده! از یابنده ... :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» اسپایدر مرد فیلتر شد! :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» امام کاوه پارسی :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» نظر فریدون (پادشاه ایرانی شاهنامه فردوسی) در مورد دخالت سپاهیان در اقتصاد :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» ملت ظالم :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» فروش مجوز بی حجابی :: ۱۳۸٩/۳/۸
» قدری انصاف :: ۱۳۸٩/۳/٥
» مردی بی نقاب رفت! :: ۱۳۸٩/۳/۳
» نقاب :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» سی سال حکومت صالحان بر ایران! :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» چرا کوچه مردها (به یاد زنده یاد محمد علی فردین) :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» آدم احمق و خوب :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» روس‌نامه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» اگر یک نفر به ناحق کشته شود مثل آن است که بشریت کشته شود! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» عزل و انتصاب جدید :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» در عزای یک مرد :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» کمونیست یعنی خدا نیست! جمهوری ایرانی یعنی اسلام را از ایران بردارند! :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» اگر آقای موسوی را دستگیر کردید! هرچه دیدید ... :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» انقلاب یعنی چه؟! :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» امروز ماشین دست خانه است! :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» چهره‌ای فکور :: ۱۳۸۸/٩/۳
» جعل تصاویر، امری روزمره! :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» خود کرده را تدبیر نیست! :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» فرهنگ ریا و تملق و دروغ :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» جهان سوم چگونه جایی است؟ :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» تابلوی غریب :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» حماسه‌ی افتضاح :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» بزنم لهش کنم! یا نه!؟ :: ۱۳۸۸/۸/٥
» من کیستم؟ :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» اعترافات آرسنیک مخفی شده در برنج هندی! :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» شیوا کوچولو رفت پیش‌دبستانی :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» تولد مریم :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» حماسه نیویورک! :: ۱۳۸۸/٧/٥
» داستان من و شیوا :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» شباهت من و امام علی!!!!! :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» تفنگت را زمین بگذار! :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» دیه سگ، فحش نیست! :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» جهیزیه‌ی روسی :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد! :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» دشمن به شاد نشوی!!! :: ۱۳۸۸/٥/٦
» آقای احمدی نژاد نوکر شما هستیم ولی به شما انتقاد می‌کنیم! :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» غیر خودی‌ها هم حق دارند نماز بخوانند؟ :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» آیا به هاشمی اقتدا کنیم و سرنوشتمان را به دست او بسپاریم یا نه؟! :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» جلوگیری از خشونت در اروپا :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» احمق‌های هندرواسی چگونه کودتا می‌کنند! :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
» اصلاح الگوی مصرف کاغذ :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» جشنواره رنگ‌ها :: ۱۳۸۸/٤/٩
» شکاف شعوری توهین یا واقعیت؟! :: ۱۳۸۸/٤/٧
» تغییر کاوه پارسی :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» جنگ رقص با عفت! :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» بهترین دفاع حمله است تا کجا؟ (مناظره امشب را ببینید) :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» آیا شهوت فقط جنسی است؟ :: ۱۳۸۸/۳/٦
» خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» روزگار جنجال‌سالاران :: ۱۳۸۸/٢/٩
» یوسف پیامبری عاشق! :: ۱۳۸۸/٢/٥
» آیا دل دروازه دارد؟!! یا خندق بلا است؟؟؟ :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» خاتمی رفت، اخلاق ماند! سیاست پدر همه را در آورد! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» بابا چرا آدما خواب می‌بینن :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» دوران تاریخی ما قبل از کرسی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» پایان تحصن :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» متن کامل گزارش ایزوگام سقف آرامگاه کوروش به یونسکو :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» پاسخ باراک به محمود :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» فروش مجوز بی حجابی :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» ملت تورک! :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» فیلم اسکندر :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» داستان‌های من و شیوا کوچولو :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» خشت قدیم را سنگ خلا کردند! :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» فرهنگ انتظار :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» وزارت انتظار :: ۱۳۸٧/٦/٦
» شوخی با زن منتظر :: ۱۳۸٧/٦/٢
» داستانهای من و شیوا :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» داستان‌های من و شیوا کوچولو :: ۱۳۸٧/٤/٥
» سقوط آزاد به چاله عدالت و اخلاق - قابل توجه آقای دکتر عباسی و امثالهم :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» داستانهای من و شیوا کوچولو :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» ایران شده ایتالیا :: ۱۳۸٧/٢/۱۱
» قانون شما گم شده، یکی دیگه بنویس، فردا ساعت ده یازده بیار :: ۱۳۸٧/٢/٧
» من و سرباز پشت میله‌ها :: ۱۳۸٧/٢/۱
» من و دکتر محمد مصدق :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» سالی که گذشت! :: ۱۳۸٧/۱/۱٩
» داستان‌های من و شیوا :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» من می‌خواهم از پیش تو بروم! :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
» داستانهاي من و شيوا كوچولو :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» بلا به دور از شما! :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» سلامُ عليكم حاج آقا پارسي :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» افت و خيزهاي زندگي :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» فراز و نشيب‌هاي زندگي :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» اي فرياد! اي فرياد! :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» يادش بخير! :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» اين كشور توسط صاحبش اداره مي‌شود! :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» آيا مافيا همان گلوله‌ي كامواي گره خورده است؟ :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» ۱۸ تير آن سال :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» چند نكته در مورد دانشجويان زنداني :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» بنداليسم افراطي :: ۱۳۸٦/٤/٩
» من و شيوا :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» و اما ازدواج موقت! (مسئله اين است) :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» من كوچك شده‌ام! پنج شش سالم است انگار! :: ۱۳۸٦/۳/٢٦
» اين بچه دو ساله شد! :: ۱۳۸٦/۳/٢٠
» در سوگ معلمم! :: ۱۳۸٦/۳/٦
» كي بود روي من تاثير گذاشت؟ :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» متن منتشر نشده‌ي مذاكره‌ي بين سفراي ايران و آمريكا :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» داستان من و شيوا - قسمت اول :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» پس دستگيری معلمان اين بوده! :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» ما هيچ ما نگاه :: ۱۳۸٦/٢/٩
» آتش اميد :: ۱۳۸٦/٢/۸
» هيچكي منو نميخواد! :: ۱۳۸٦/٢/٤
» لومپن‌ها به بهشت نمي‌روند! :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» اعتراض به فيلم سيصد :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» نامه‌ای به دخترم :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» حذف استقلال :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» عجب جنگ باحالي بود! :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» خود سانسوري :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
» به ما نيز خواهند خنديد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» متفاوت و بی ربط :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» مصاحبه با کاوه پارسی در سال ۱۴۳۷ :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» عامل گرانی :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» شب به ياد ماندنی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» اعترافات واقعي :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» دعوت به شام، با عرض پوزش :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» اين شما و اين هم يك پديده ديگر در كشور ما :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» از امروز همه خلافكاريم مگر آنكه مجوز ارشاد داشته باشيم :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» انتخابات :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» فرهنگ لغات نرم افزار در بازار ايران :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» پرنده‌ی مهاجر :: ۱۳۸٥/٩/۸
» مرگ بر اين حقوق بشر امريکايی :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» چه نشاطي، شوري :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» آشنايي با يكي از مسئولين اجرايي كشور و افتخارت وي :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» جناب رييس جمهور مراقب اين بخش از بازي باشيد! :: ۱۳۸٥/۸/۱
» تقديم به خواهرم به كيش مي‌رود! :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» روز قدس مبارك :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» چهل سال ديگر در کوچه نيوز (مصاحبه با رییس مرکز حفظ، نگهداری و تکثير نخبگان) :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» جوانی :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» پس اينگونه جنگ تمام شد! :: ۱۳۸٥/٧/٩
» روزي كه من هم فيلتر شدم! :: ۱۳۸٥/٧/٦
» در سوگ آزادی مطبوعات :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» من ده سال است جنايتكارم :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» تحولي شگرف در نظام آموزشي :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» من باز خواهم گشت، البته با کمی تغيير :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
» خاطرات يک روز تابستانی! :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» چرا؟ (۲) - اگر انسانها جای اسب‌ها بودند! :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» چرا؟!!! :: ۱۳۸٥/٤/٤
» سر چه کسی را ببريم؟ :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» رفتن به دور دوم حق مسلم ماست!؟ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» عقل و گ... علت اصلی شکست تيم ايران :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» چكاره شويم؟! :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» خدايا خورشيد را نبر :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» بدون جك تركی هم ميشود زندگی كرد! :: ۱۳۸٥/۳/٧
» توضيح! :: ۱۳۸٥/۳/٢
» هيچ حسرت نخوريد! :: ۱۳۸٥/٢/٤
» عشق در کوچه‌ی بچگی :: ۱۳۸٥/٢/٢
» مخترع وبلاگ کيست؟ :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» دندان درد :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» آدم کچل بشه کنف نشه :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» ما که نفهميدم چه شد! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» سرگشتگان :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» هر كس كامنت بگذارد پولدار می‌شود! :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» پولدار بميريم يا فقير؟! :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٤/٩/٢۳ :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
» ۱۳۸٤/٩/٢٠ :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
» ۱۳۸٤/٩/۱٠ :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» ۱۳۸٤/٩/۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱
» ۱۳۸٤/۸/٢۸ :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/٤ :: ۱۳۸٤/۸/٤
» ۱۳۸٤/٧/۳٠ :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
» ۱۳۸٤/٧/٢۱ :: ۱۳۸٤/٧/٢۱
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٢ :: ۱۳۸٤/٧/٢
» ۱۳۸٤/٥/٦ :: ۱۳۸٤/٥/٦
» ۱۳۸٤/٥/۳ :: ۱۳۸٤/٥/۳
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٤ :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
» ۱۳۸٤/٤/٦ :: ۱۳۸٤/٤/٦
» ۱۳۸٤/۳/٢٩ :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
» ۱۳۸٤/۳/۱۸ :: ۱۳۸٤/۳/۱۸