من و دکتر محمد مصدق
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳۱  

حتما به این تیتر به اندازه کافی خندید!

سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ چهل سال از کودتای ۲۸ مرداد می‌‌گذشت!

و ما در آن سالها یعنی ۷۲ مشترک روزنامه اطلاعات بودیم و روزنامه اطلاعات یک ستون چهل سال پیش در این روز داشت که اتفاقات مهم چهل سال پیش را در این ستون می‌نوشت!

به تدریج این وقایع برای من جالب شد و یک ارتباط خاص بین من و دکتر مصدق برقرار شد! پس از ۲۸ مرداد و دستگیری دکتر مصدق، ماوقع دادگاه دکتر مصدق نیز در روزنامه‌ها چاپ می‌شده و به تدریج روزنامه اطلاعات سال ۷۲ و ۷۳ گاهی چند صفحه را به چهل سال پیش اختصاص می‌داد!

روز پنجشنبه کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق را دوباره دیدم و اینبار خریدم!

خواندن چند صفحه از آن کافی بود تا شب نخوابم و تا امروز غرق در او گردم!

و چه تلخ و خنده‌دار و تلخ و خنده‌دار و تلخ است مقایسه این مرد بزرگ با مردی  .... مثل آقای احمدی نژاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


کلمات کلیدی: