فرهنگ انتظار
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٢  

نشر فرهنگ انتظار برای جامعه امروز ما بسیار واجب است!

در جامعه‌ای که شائبه‌ی جعل برای وزیر کشور تقریبا به یقین رسیده!

در جامعه‌ای که رشوه شالوده کشور را فرا گرفته!

در جامعه‌ای که معاون دانشگاه به دختر دانشجو تجاوز می‌کند!

در جامعه‌ای که هیچ کس نمی‌داند چه باید کرد!

بهترین چیز انتظار است، اگر انتظار نباشد همه به این فکر می‌افتند که چه باید کرد؟

چگونه باید از این وضع خارج شد؟

چگونه چین،‌چین شد؟ چگونه کره جنوبی کره شد؟ چگونه امارات، امارات شد؟

اما انتظار باعث می‌شود که همه باهم بدانیم که خروجی روشن برای این وضعیت متصور نیست!

همه باید بنشینیم و دعا کنیم،‌ اعتکاف کنیم، جمعه‌ها منتظر باشیم و شنبه‌ها منتظر جمعه شویم و عصر جمعه آن آقای ترک برایمان بخواند،

ای ددم، دیم دی دیم دام دادام دام!

ای ببم، بیم بی بیم ، بیم بابام بام!

و دوباره منتظر جمعه‌ی بعد شویم!

این بهترین راه است!

 


کلمات کلیدی: