دندان درد
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٩  

از يک ماه قبل از عيد دندانم درد می‌کند!

يک شب که يک دفعه خيلی درد زياد شد، عيال رفت و يک قطره خريد به نام دنتول، پای دندان که ريختم گويی آب بود روی آتش!

به عيال گفتم خوب است، "يک بطر از اينها می‌خريم و می‌ريم مسافرت!"

اما ....

هفته پيش که دندانم دوباره درد آنچنانی گرفت نصفه شب خودم را رساندم به داروخانه و يکی ديگر از آن قطره‌ها گرفتم! هرچه ريختم ۵ دقيقه خوب می‌شد دوباره بدتر می‌شد! آخر دوتا مفناميک اسيد و آستومنفن کدين خوردم يکی هم گذاشتم در چاله دندانم!

تا صبح خواب آشفته می‌ديدم!

صبح عيال گفت در بروشور قطره نوشته اين دارو فقط يك بار موثر است بايد برويد دكتر!

و من قرار است دوشنبه بروم دكتر چون اگر نروم ميميرم!

(خواهش ميكنم خودتان را نزنيد حتما ميروم دكتر)

و اما همه اينها مقدمه بود!

داشتم فکر می‌کردم بشر اوليه وقتی اينطوری دندانش در می‌گرفته چه ميکرده؟ قطعا با سنگ که نمی‌شده دندان را کشيد! حتی با مفرغ هم شايد نتوان!

عکس می‌خواهد، آموکسی سيلين می‌خواهد! حداقل يک انبر دست که می‌خواهد!

 به يك نكته بسيار مهم رسيدم!

بشر اوليه ميگفته "آرشيزدا هپستا تون بيمارست هپيست"

يعني:

"آرشيزدا (يك نام فرضي) يك مريضی لاعلاج گرفت و مرد!"

بله به همين سادگی مردم از درد دندان ميمردند! شك نكنيد! يا از درد يا از عفونت!

اصلا هم تعجب نكيند! شايد ۱۰۰۰ سال ديگر وقتی بشنوند كه در دوره ما مردم از سرطان می‌مردند همين قدر تعجب آميز باشد ولی واقعيت اين است! مثلا آن موقع كنار خيابان داروی سرطان می‌فروشند!

نه فقط اين باشد! مسائل اجتماعی هم شايد به همين خنده داری باشد!

نسلهای آينده به ما خواهند خنديد! به مشكلاتمان! به مهاجرت به خارج از كشور ! 

حتی به ماندن در كشور! به انتخابات! به کشده شدن ۱۷ هزار نفر در سال در اثر تصادفات رانندگی! به کشته شدن ۳۵۰۰۰ نفر در اثر يک زلزله! به کشته شدن انسانها به دست يکديگر ...!

و حتی  خدايی نكرده به آقای احمدی نژاد هم شايد بخندند كه البته من مقابلشان خواهم ايستاد! حتی اگر  در قبر باشم!

به قول مسعود فردمنش "تا حالا  هيچ فكرشو كردي"

اين نوشته ما هم به چه کامنت‌های جالبی رسيده! حتما کامنت‌ها را بخوانيد!


کلمات کلیدی: