بدون جك تركی هم ميشود زندگی كرد!
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٧  

چند مطلب در مورد كاريكاتور اخير:

۱. تعداد زيادی از هموطنان ما از شوخی‌های ما ناراحت شده‌اند،‌ خسته‌ شده‌اند، به آنها بر می‌خورد .... شايد به برخی از شما بر نخورد، شايد بخورد، به هر حال به آنها بر خورده از قديم تا حالا .... اگر يك سری به بندر انزلی بزنيد می‌فهميد كه آنها هم از شوخی‌های ناشايست ما خسته‌اند .... و ما نمی‌توانيم بگوييم چرا ناراحت می‌شويد! مجموع شرايط به ناراحتی برخی از آنها انجاميده!

۲. الناس علی دين ملوكهم،‌ يا يك چيزی در اين مايه‌ها،‌ اين نوع اعتراض بسيار شبيه به اعتراض به كاريكاتور قبلی است! آتش زدن سفارت دانمارك،‌ تحريم كالاهای دانماركی در حالی كه بسياری از مردم دانمارك از اين كاريكاتور ناراضی بودند و در سايتی اعلام و عذر خواهی كردند و بقيه كارها، اين فرهنگ اعتراضی است كه آن موقع تشويق ميشد.

۳. روزنامه و زونامه‌گار هم كه در عزا و عروسی سر بريده می‌شوند! بدون دادگاه بدون هيئت منصفه! بدون وكيل! بدون آنكه بتوانند از خود دفاع كنند و بگويند منظوری داشته‌اند يا نه ... به حاجی هسته‌ای سپرده می‌شوند! بيچاره ماني!

۴. بدون جك تركی و رشتی و ... هم ميشود زندگی كرد! وقتی اينهمه سوژه برای خنده هست!

۵. من هم اينقدر ساده نيستم كه فكر كنم همه اين وقايع فقط به خاطر يك كاريكاتور است ولی ....


کلمات کلیدی: