رفتن به دور دوم حق مسلم ماست!؟
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢۸  

کاش در کنار شعار معروف "انرژي هسته اي حق مسلم ماست!" شعارهاي ذيل را هم از بيست سال پيش پيگيري می‌کرديم تا مثل امروز که به هر قيمتي شده به اين حق رسيده ايم به ساير حقوقمان هم مي رسيديم!

"زندگي مثل همه مردم دنيا حق مسلم ماست"
"رابطه ي خوب با کشورهاي ديگر به نحوي که حاضر باشند با ما مسابقه تدارکاتي برگزار کنند حق مسلم ماست"
"زندگي مثل لا اقل مردم عربستان حق مسلم ماست"
"زندگي آبرومند در کشور براي همه ايرانيان حق مسلم ماست"
"کار آبرومند بوسيله ارتباط و سرمايه گذاري خارجي و داخلي حق مسلم ماست"
"ژاپن شدن حق مسلم ماست"
"حداقل کره شدن حق مسلم ما بود!"
"حق مسلم ماست که دائم نخواهيم با همه دنيا يک و دو کنيم"

و آن وقت می‌توانستيم به همه بگوييم و خودمان باور کنيم و تدارکات لازم را ببينيم که:
"با اين همه بازيکن و هوادار رفتن به يک چهارم نهايي هم حق مسلم ماست!"

 

 


کلمات کلیدی: