من ده سال است جنايتكارم
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٦  

خسته شده‌ام
سالهاست كه اين روال در زندگي من تكرار مي‌شود
يك روز يك روزنامه‌ي جديد را روي پيشخوان دكه‌ي روزنامه فروشي ميبينم
عناوين آن روزنامه، توجهم را جلب ميكند
روزنامه را ميخرم
باز روز بعد عناوين آنرا چك ميكنم
نميخرم


روز بعد ميخرم
روز بعد ميخرم


روز بعد نميخرم


روز بعد ميخرم
روز بعد ميخرم
ميخرم
هرچه من آن روزنامه را بخرم بدبخت تر ميشود.
و روزي ميرسد كه ديگر عناوين آنرا نديده ميگويم يك روزنامه‌ي فلان بدهيد

و اين اوج بدبختي آن روزنامه يا مجله‌ي فلان است.
به زودي اين مطبوعه توقيف خواهد شد.

و من امروز از اين بابت احساس جنايت ميكنم
اينها ليست  برخي از مطبوعاتي است كه من به همين شكل آنها را بدبخت كرده ام:

جامعه (ده سال پيش)
كيان
ايران فردا
همشهري (براي كرباسچي متاسفم)
توس
ياس نو
نامه و بالاخره شرق


اما من انتقام همه را خواهم گرفت و از امروز هر روز يك كيهان ميخرم بدون آنكه عناوين آنرا ببينم


کلمات کلیدی: