روزي كه من هم فيلتر شدم!
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٦  

يك روز صبح مريم پيش من آمد!

كاوه فيلتر شدي!

فكر كردم حتما مربوط به آخرين نوشته‌ام است! ؛

در سوگ آزادي مطبوعات!

و بالاخره من هم قرباني شدم!

بعد فكر كردم حالا چه كنم!

اول از همه شروع كردم به نوشتن توبه نامه:

من در سال ۱۳۲۰ با كيانوري آشنا شدم و همكاريم را براي تاسيس حزب توده آغاز كرديم!

در سال ۱۳۴۲ در كشتار مردم بيگناه ورامين فرمانده آتش بودم!

در سال ۱۳۴۳ در تاسيس ساواك شركت كردم!

در سال ۱۳۵۷ در كشتار هفده شهريور!

در سال ۱۳۵۹ مشاور صدام در حمله به ايران!

...

دستيار هتيلر و استالين و روزولت و زورولت!

خريدار روزنامه‌هاي ضاله و ...

...

كسانيكه همكار من بوده‌اند:

اسپايدر مرد!

پززز

اسداله خاكپور

... مرا ناگهان جاسوس كردند بدون آنكه من بفهمم!

قاضي م. مرا آزاد كنيد!

....

باز مريم آمد!

گفتم برو تو را هم لو ميدهم! گفت: كلا پرشين فيلتر شده! گفتم اين هم تخسير من است! مثل شرق!

مثل نامه

... طوس

...

بعد آزاد شد!

فعلا


کلمات کلیدی: