ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٦  

آيا صداقت همان خريت است؟

نه!

آيا صداقت بخشی از خريت است؟

حالا! شايد! خوب بله!

آيا خريت بخشی از صداقت است؟

بله!

پس نه تنها خريت همان صداقت، بلکه صداقت هم همان خريت است!

 

آنوقت که بوسيله صداقت، آن کار را با خودم و بابک کردم اين شکلی بودم؟

يا اين شکلی؟ شکل منشی اسبقمان شدم؟ يا شکل اسبمان؟

حالا چکار کنم؟

به ۱۱۰ زنگ بزنم مرا ببرند؟ که با بابک اينکار را کردم!

۱۲۵ زنگ بزنم مرا خاموش کنند؟

۲۲۲۲۲۲۲ ايرانخودرو بيايد قفل شدم باز نمی‌شوم؟

۱۱۹ کی شب می‌شود؟ بخوابم!

روابط عمومی بانک ملی؟

يو هو.....

اوری بادی کمک!

 


کلمات کلیدی: