من و شيوا
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۳٠  

روي كانالهاي ماهواره پارازيت انداخته‌اند!

شيوا(سه ساله  از تهران): بابا چرا اينجوريه؟!

من: خرابه بابا!

شيوا:چرا؟

من: خراب شده بابا!

شيوا: بابا برس (شيوا ف را س تلفظ مي‌كند) مياد! (زمستان كه برف مي‌آمد كانالهاي ماهواره خراب مي‌شد)

من (خوشحال شدم، بچه خود به خود پيچيده شد): شايد بابا!

شيوا پشت پنجره ميرود و بر مي‌گردد!

شيوا: بابا برس نمياد كه! هوا تابستونه! گرمه! بستني مي‌خوريم كه برس نمياد!

من چه بگويم!؟


کلمات کلیدی: