سلام

راستی کاوه پارسی چه شد؟

اين سوالی است که اين روزها همه از هم می‌پرسند!

کاوه مجنون شد!

کاوه معجون شد!

کاوه در اثر آخرين صداقتش مرد!

کاوه را کشتند! و لحظه آخر گفت: آه کجايی داش ....  که داشت رو کشتند!

همه اينها هم راست است و هم دروغ! من زنده‌ام اما زندگی نمی‌کنم! مجنون نشدم اما عاقل هم نيستم! معجون نيستم اما سالم هم نيستم! خلاصه ...

من بزودی با مطلبی بسيار خواندنی خواهم آمد! همه شما را دوست دارم و از همه کسانيکه مرا به بازگشت تشويق کردند تشکر می‌کنم اگرچه همه‌شان فقط يک نفر است و آن pezz عزيز است! باز هم تو!!!!!!!!!!!!!21.gif

 

/ 1 نظر / 2 بازدید