قدری انصاف

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

اصل صد و شصت و هشتم

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.

------------------------------------

چرا هیچ یک از زندانیان سیاسی محسوب نمی‌شوند! پس زندانی سیاسی کیست!؟

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سلامستان

[گل][گل][گل] یک دسته گل سلام تقدیم شما پیروز باشی عزیز