روز قدس مبارك

اله، اله، اله، الله و اكبر، (با لهجه عربي و مارش عربي) دي دي ديريم، دي دي ديريم ....!

روز قدس، روز مبارزه با استكبار جهاني و اشغالگراني است كه ۳ ميليون (كمتر يا بيشتر) فلسطيني را آواره كرده‌اند و بين زمين آنها ديوار بلند كشيده‌اند! شاخه‌هاي زيباي زيتون را پاره كرده‌اند! و كودك فلستيني را از خانه بيرون كرده‌اند و ....

ما بايد به هر شكل ممكن به ياد فلسطين باشيم! صبح و ظهر و شب .

اين امر به ما روحيه مي‌دهد تا بتوانيم مشكلات خودمان را بهتر فراموش كنيم!

پس روز قدس گرامي

اله، اله، اله، الله و اكبر، (با لهجه عربي و مارش عربي) دي دي ديريم، دي دي ديريم ....!

اله، اله، اله، الله و اكبر، (با لهجه عربي و مارش عربي) دي دي ديريم، دي دي ديريم ....!

اله، اله، اله، الله و اكبر، (با لهجه عربي و مارش عربي) دي دي ديريم، دي دي ديريم ....!

/ 0 نظر / 4 بازدید