بزنم لهش کنم! یا نه!؟

این روزها در چه کنم چه کنم هستم!

بزنم لهش کنم، مثل پشه، وقتی که روی زیر‌شلواری (شهید شلوار منزل) می‌زنی، له می‌شود و خونش کشیده می‌شود بر روی الیاف شلوار و شرمنده‌ی عیال می‌شوی! (اه این چه کاریه!؟)

اما دلت خنک می‌شود وقتی می‌بینی این خون تو است در شکم این پشه‌ی ابله!

یا مثل فردین (که عاشق او هستم) ولش کنم! برود، برود تعریف کند .... اما اگر همینطوری ولش کنم، کله‌ی عمو کاوه را تاکسیدرمی میکند می‌زند در اطاق پذیرایی‌اش! خب بزند...! مشهور می‌شوم! اما نه.... نمی‌شود که بشود!

کاش دکتر توانا زنده بود، می‌رفتم و از او می‌پرسیدم! یا کاش من هم پیش او بودم! حتماً جوابی برای این چه کنم داشت!

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

[ناراحت] حتما یه راه حل سوم هم هست... نه زدن و نه ول کردن ... [چشمک] از طبع شاعرانه خوشتون خبری نبود تو این نوشته تازه...[ابرو] ناراحت شدم... به راه حل سوم فکر بکنین و زود خوب بشین ... [لبخند] تا دیدار دوباره[خداحافظ]