چند نكته در مورد دانشجويان زنداني

من هيچ يك از دانشجويان زنداني را نميشناسم و از جرم آنها اطلاعي ندارم (البته شايد خودشان هم اطلاع نداشته باشند) بنابراين نمي‌توانم درخواست آزادي فوري و بي قيد شرط آنها را بكنم (نه حالا اگر درخواست كنم آزادشان مي‌كنند) اما:

۱. براي من مسلم است كه دانشجويان زنداني مطابق هر تعريفي كه از زنداني سياسي ارائه شود، زنداني سياسي هستند! پس حداقل قواعد زنداني سياسي بايد در مورد آنها رعايت شود.

۲. براي من مسلم است دو ماه زنداني بدون ملاقات براي ايجاد فشار رواني است، كه قاعدتا براي كسب اعتراف است، پس اين كار غير قانوني را محكوم مي‌كنم.

۳. كليه حقوق دانشجويان زنداني بايد رعايت و سريعتر دادگاه آنها برگزار شود!

و اما اينها تفكر و نوشتار منطقي بود اما حرف دلم:

آخه نامردا، اين كه معلومه اين چهارتا بچه را براي چي گرفتيد! گناه داره به خدا! والله پاش را ميخوريد! اگه آخرتي باشه .... داغ ....  ....! ول كنيد بيان سر خونه زندگيشون مادر مرده‌ها را! همه ترسيدن ديگه،‌ بي‌خيال اين بدبخت‌ها  شويد!

من از هيچ كس بجز خدا و وزارت اطلاعات و قواي نامعلوم ديگر نمي‌ترسم! 42.gif

/ 4 نظر / 7 بازدید
مريم پارسی

اين شهامت قابل تقديره برادر

حاجی

بابا از حاجی ها

مرد خاکستر

عزيز من! اينجا اصلا‌ ْ توی دادگاه که سهل است پايت به پاسگاه هم که برسد يعنی مجرمی وگرنه برادران زحمت کش اشتباه کرده اند که اشتباه و برادران هم اصلا ْ مثل موشها و آدمها ناسازگارند و مجرم هم يعنی معلوم الحال و مهدورالدم و از گستره ی بشری خارج است که حقوق بشر داشته باشد و اگر هم قرار باشد که داشته باشد حقوق بشر اسلامی ست که انگار گونه ی ديگری از بشر است که در جنگل های نواحی گرمسير می رويد

رايان

دوست عزيز شما ظاهرا ارشاد نشديد من ارشاد شدم و کاملا ميدانم ارشاد برادران چقدر موثر و مفيد هست! تازه از يه وسايل ابتدايی و بسيار دم دست استفاده ميکنن که باورت نميشه مثلا در مورد من پوتين سربازی بود و دسته بيل و بخاری نفتی! عمرا تا آخر عمرم به راه کج نرم.