نظر فریدون (پادشاه ایرانی شاهنامه فردوسی) در مورد دخالت سپاهیان در اقتصاد

پس از آنکه فریدون به کمک کاوه آهنگر (احتمالاً از اجداد کاوه پارسی!!) ضحاک ماردوش را شکست داده، او را در بند کرد، اول کاری که می‌کند از مردم عادی‌ای که در شرایط انقلاب علیه ضحاک مسلح شده بودند، می‌خواهد که یکی از دو نقش سپاهی یا کارورز را انتخاب کرده و سپاهیان و پیشه‌وران در امور یکدیگر دخالت نکنند به ابیات ذیل توجه نمایید:

بفرمود کردن به در بر خروش           که هر کس که دارید بیدار هوش
نباید که باشید با ساز جنگ           نه زین گونه جوید کسی نام و ننگ
سپاهی نباید که با پیشه‌ور            به یک روی جویند هر دو هنر
یکی کارورز و یکی گرزدار                سزاوار هر کس پدیدست کار
چو این کار آن جوید آن کار این         پر آشوب گردد سراسر زمین

فریدون در این ابیات به مردم ابلاغ می‌کند که پیشه‌ور و سپاهی نباید هر دو هنر (رزم و پیشه وری) را با هم بر گزینند و سزوار آنست که هر کس صرفاً کار خود را انجام دهد و در آخرین بیت تأکید می‌کند: اگر سپاهی کار پیشه‌وری در پیش گیرد و یا پیشه‌وران در امور نظامی دخالت کنند امور دنیا به آشوب کشیده می‌شود.

می‌توان حدث زد که حکیم فرزانه در زمان غزنویان که حاکمان نظامی در همه‌ی امور دخالت می‌کرده‌اند از این امر در رنج بوده و مشکلات آن را مشاهده می‌کرده است. لذا در حکومت آرمانی‌ای که برای فریدون تجسم نموده اولین کاری که بر عهده‌ی این پادشه دادگر گذاشته اخراج نظامیان از امور پیشه‌وری بوده است.

خوب است فردوسی را به جرم تبلیغ علیه نظام دستگیر نکرده‌اند!

/ 5 نظر / 17 بازدید
مادام « میم »!

تاریخ و ادبیات ایران و جهان پر است از این مثال ها اما کو گوش شنوا؟! راستی من یه شعر طنز نوشتم دوست داشتین ببینین

مادام « میم »!

دخالت سپاهیان در ارتباط را هم ما باید بنویسیم [نیشخند] ( مخابرات)

نگی نگفتی

جالب بود

كاوه پارسي

براي "مادام ميم!" وبلاگ شما را ديدم اشعار و مطالب آن بسيار زيبا بود ولي حيف كه نمي‌توان در آن كامنت گذاشت!