عجب تغییراتی

از بزرگترین خوبی‌های رییس جمهور این است که کارهایی میکند که دشمن به شاد می‌شود
واقعاً چقدر خندیدیم وقتی تصور کردیم که وزیر امور خارجه در سنگال مشغول بحث و مذاکره بوده و عزل شده
 تصور کنید وزیر را در حالت‌های زیر
1. وزیر سر میز مذاکره نشسته، صحبت می‌کند و یک پرتغال سنگالی در دستش است و پوست می‌کند، یک آقای سیاهی می‌آید پرتقال را از دست وزیر می‌گیرد و می‌گوید آقا لطفاً حرف نزنید، عزل شدید.
2. شاید هم، وزیر در  اتاق خودش در هتل 5 ستاره مشغول استراحت در جکوزی است، آب قطع می‌شود، زنگ می‌زند پذیرش
مستر! واتر ایز دیسکانتکتت! وای؟
پذیرش می‌گوید:
پلیز گو آوت! ا تاکسی ایز دم درب منتظر شما! مسافرخانه‌ی یاران  این ناصر خسرو اونیو
3. شاید هم، وزیر مشغول شام خوردن بوده، یک نفر خدمه مشغول تعارف میگوی سنگالی بوده، وزیر می‌آید بر دارد، وزیر امور خارجه سنگال اشاره می‌کند به مستخدم، مستخدم سینی را می‌برد عقب! آقای متکی می‌خندد و سعی می‌کند میگو را بر دارد، مستخدم می‌گوید آقا شوخی که نداریم،‌ آقا میگویند نخورید
4. .....

/ 3 نظر / 8 بازدید

پس برای آقای وزیر می خوانیم: در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه به امروزت مشو غره که از فردا نه ای آگه

آب های سپید

هیچ وقت یادم نمی ره که آقای متکی توی سازمان ملل و اون دانشگاهی که به رئیس جمهور گوجه پرت کردند چگونه برای رئیس جمهور کف می زد. آخی...

الهه

خیلی خیلی باحال بود دستت درد نکنه و خسته نباشی به خاطر این وبلاگ خوب