/ 3 نظر / 13 بازدید
آب های سپید

خیلی وقیحن!

پریسا

به گفته زرتشت بزرگ راه در جهان یکی است و ان راه راستی است. این دروغگوها با این کارهای مفتضح میخواهند حداقل ان عده نادانی که سر در اخورشان دارند برای خود حفظ کنند وگرنه کوس روسوایشان مدتهاست که گوش فلک را کر کرده.