امروز ماشین دست خانه است!

در ادامه‌ی سری مطلب‌های فرهنگ ریا و تملق:

البته شاید خیلی به ریا و یا تملق ربطی نداشته باشد ولی خیلی هم بی ربط نیست:

شنیدیم افرادی به همسر مؤنث خود می‌گویند "خانه"!

بنابراین می‌گویند:

امروز ماشین دست خانه است!

با خانه مشرف شدیم مکه!

خانه بچه‌ها را بردند خانه‌ی والده‌شان (والده‌ی خانه)!

رفتیم خانه، خانه در خانه نبود!

تلفن زدیم خانه،‌ خانه گوشی را برداشت!

.....

و خیلی ممنون از ابراز لطف دوستان:

نزدیک دو هفته‌ای نبودم، چون شیوا کوچولو آبله مرغان گرفته بود!

/ 1 نظر / 8 بازدید
اسپایدرمرد

در اقوام از همسر به با کلمه منزل یاد می‌شود یا اینکه او را در خیابان با نام پسرشان خطاب می‌کنند!