غیر خودی‌ها هم حق دارند نماز بخوانند؟

 

ظاهر برخی نماگزاران روز جمعه 26 تیر به امامت آقای هاشمی، دستمایه‌ای برای سایت‌های حامی دولت شده که چرا دختر و پسر کنار هم ایستاده‌اند و نماز می‌خوانند و عکس‌های آنان را روی سایتشان گذاشته‌اند، چند نکته:

1. اولاً وقتی از نمازگزاران با باتوم و گاز اشک آور پذیرایی می‌کنند اصلح آن است که انسان ناموسش را کنار خودش نگاه دارد، تا تنها در میان برادران غیور بفرستد!

2. دوماً دین مخصوص شما نیست! وقتی کسی می‌نشیند برای نماز احترام او واجب است، چه با مانتو کمی کوتاه، چه با چادر! می‌توانستند نماز نخوانند، ولی نشسته‌اند و نماز می‌خوانند!

3. طوری رفتار کنید که اگر دوست صمیمی‌تان آقای ده‌نمکی یا یکی از کسانی که امروز باتوم می‌زند (مانند قدیم‌های آقای دهنمکی)،‌ فردا هنرمند شد و خواست فیلم اخراجی‌های 3 را با سوژه‌ی همین دختر و پسر‌های اخراج شده از صحن نماز جمعه تهران بسازد، خیلی خجالت نکشد!!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
بیداد

اگر فردا روزی داشتید از خیابانی گذر می کردید، آنگاه ماشینی جلویتان را گرفت و ناموستان را به زور سوار ماشین کرد، مانتو را از تن و روسری را از تنش کشید، نگران نباشید آنها سربازان گمنام امام زمان اند...

قبل از انتخابات اگه بود یا نماز جمعه با امامت اقااااا احتمالا چنین عکسی را می ذاشتن که بگم همه جور ادمی از ما طرفداری می کنه و نشون بدن که نظام چقدر خاطر خواه داره

آکی

بسیار خوشمان آمد... مخصوصا بند 3...