آيا صداقت همان خريت است؟

نه! 27.gif

آيا صداقت بخشی از خريت است؟

حالا! شايد! خوب بله!

آيا خريت بخشی از صداقت است؟

بله!

پس نه تنها خريت همان صداقت، بلکه صداقت هم همان خريت است!

 

آنوقت که بوسيله صداقت، آن کار را با خودم و بابک کردم اين شکلی بودم؟29.gif

يا اين شکلی؟22.gif شکل منشی اسبقمان شدم؟ يا شکل اسبمان؟

حالا چکار کنم؟

به ۱۱۰ زنگ بزنم مرا ببرند؟ که با بابک اينکار را کردم!

۱۲۵ زنگ بزنم مرا خاموش کنند؟

۲۲۲۲۲۲۲ ايرانخودرو بيايد قفل شدم باز نمی‌شوم؟

۱۱۹ کی شب می‌شود؟ بخوابم!

روابط عمومی بانک ملی؟

يو هو.....

اوری بادی کمک!

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
بهارک

سلام .خسته نباشی. از نظر من کسی ميتونه در رفتار و گفتارش صدا قت داشته باشه که يک دل دريايی و يک تفکر اسمونی داشته باشه.به نظر تو به چنين فردی ميشه صفت بدی داد؟

مريم

همه بدبختی های آدم از همون لحظه ای شروع می شه که ناگهان صداقتش گل می کنه و می گه: خانوما! آقايون! هيچی بهتر از صداقت نيست... يه ضرب المثل اوگاندايی می گه به هر کس همونقدر اطلاعات بده که نياز داره.

bizz

صداقت فقط از نظر دیگران خريته

hossein

sedaghat faghat baraie khodet khariat nis ....... ke has

Pezz

فکر نمیکنی باید دیگه آپدیت کنی؟

21 گرم!

در ندامت به چيزی فکر نکن دوست من. حتی صداقت! در ندامت؛ صداقت در نظرت خريت است و موجبات خيانت! ضمناً؛ وقتت رو با اين شماره ها صرف نکن. من هر شب همشون رو اشغال ميکنم ولی هيچ... گوشيت رو خاموش کن. به بالا نگاه کن و بدون اينکه شماره-ای رو بگيری شروع کن و حرف بزن! راه ميده!