اصلاح الگوی مصرف کاغذ

باز داشتم برنامه‌ی تلوزیون جمهوری اسلامی را می‌دیدم تا بلکه از این حال و هوای اشتباهات خودم در بیایم!

یک برنامه جالب بود راجع به مصرف کاغذ!

من فهمیدم که برای تولید یک تن کاغذ 17 درخت خیلی بزرگ قطع می‌شود! و خیلی بد بود! محکم درخت‌ها به زمین می‌افتادند مثل شهدا! البته شهدای انقلاب اسلامی!

بعد آقای اشعری رییس کتابخانه ملی گفت اگر ما کتابها را یک کم تو هم، تو هم بنویسیم خیلی صرفه جویی می‌شود!

بعد یک کتاب شعر نو نشان دادند که نصف بیشتر از بیشتر آن خالی بود! واقعاً دل انسان ریش می‌شود بخصوص که یاد آن درخت‌های بلندی می‌افتم که زمین می‌خوردند!

قدری فکر کردم،‌ به این نتیجه رسیدم که باید کاری کرد و طرحی داد برای کم کردن مصرف کاغذ!

بنابراین بهترین کار این است که:

1. کلیه‌ی کسانی که شعر نو می‌نویسند را زندانی کنیم!

2. کلیه کسانی که شعر نو می‌خوانند را نیز زندانی کنیم تا دیگر کسی برایشان شعر نو ننویسد!

3. و بالاخره کلیه‌ی کسانی که کتاب می‌نویسند و می‌خوانند را زندان کنیم ... مگر  کتابنویس‌ها، سر کتابنویس‌ها و کتابخوانهای اصیلی اصولی!

/ 1 نظر / 5 بازدید
elina

in che sait gandie 2khat bishtar nanevesht masalan sait sakhte[قهر]i