بابا چرا آدما خواب می‌بینن

من و شیوا کوچولو در تخت خواب او دراز کشید‌ه‌ایم تا شیوا بخوابد بعد من بروم و بخوابم! البته معمولا من زودتر از شیوا خوابم می‌برد! و با چند سؤال او چند با از خواب می‌پرم! گاهی هم می‌گوید: بابا خور نزن! و من بیدار می‌شوم! چند شب پیش شیوا سؤال کرد:

شیوا: بابا چرا آدم‌ها خواب می‌بینند!

من: خب دیگه بابا خواب می‌بینند دیگه! بخواب بابا!

شیوا: بابا حتما خدا اینطوری کرده!

من: بله بابا (خوشحال می‌شوم که بچه دچار خود پیچانی شده و کار من ساده شده است)

شیوا: چرا خدا اینطوری کرده؟

من: خب حتما بابا اینطوری بهتره دیگه! بخواب بابا!

شیوا: بابا شاید اینطوری کرده که آدما شب تا صبح حوصلشون سر نره!!!!

من: سوال

/ 5 نظر / 9 بازدید
محسن

[گل][گل][گل][گل][گل][چشمک][خداحافظ]

پزز

ایول! اکران سانس شبه دیگه! اکثرا البته مال من ژانر وحشته!

محسن

[قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب]

؟

شیوا جون آدم شب خواب میبینه تا فردا صبحش دیوونه تر از دیروز نباشه!تا اون چیزی که تو بیداری نمیشه باشه بشه(اوه) البته اگه موجودات عجیبی که تو خواب آدما زندگی میکنن تصمیم نگیرن آدمو بی چاره کنن...............من رفتم بخوابم

id

همیشه سلامت باشی شیوا کوچولو