شاهی بی تاج و با چفیه و باتوم

.... قدری خود سانسوری و

اما چند نکته:

1. چرا این کوروش جعلی تاج شاهی به سر ندارد؟ این کلاه نمدی چیست؟ کاسکت مناسبتر نبود؟

2. وسیله‌ای که دقیقاً مانند باتوم در دست کوروش جعلی است چیست؟ آیا برای سرکوب مردم بابل از آن استفاده می‌شده است؟

3. این ملحفه‌ی سفید کارش چیست؟ شاید کار پیراهن بلندی را می‌کند که در زیر آن بی سیسم را مخفی می‌کنند!

4. آیا ماشین ساندیس پشت پرده است؟ یا بیرون از تالار؟

5. چرا موتور سیکلت کوروش جعلی را نیاوردند؟

6.  مأموریت این کوروش ساختگی بعد از این نمایش چیست؟ سنگ پرانی به شیشه‌ی منزل آقای کروبی یا به توپ بستن مجلس؟ اصلا این کوروش ساختگی از نوع خود سر است یا فرمانبر؟

 

/ 3 نظر / 9 بازدید

[دست]

ماشا

سلام دوست من. هیچ ارتباط و سنخیتی با کوروش ندارد.همه چیز جعلی و دروغ شده است. به روزم و منتظرت.