من و دکتر محمد مصدق

حتما به این تیتر به اندازه کافی خندید!

سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ چهل سال از کودتای ۲۸ مرداد می‌‌گذشت!

و ما در آن سالها یعنی ۷۲ مشترک روزنامه اطلاعات بودیم و روزنامه اطلاعات یک ستون چهل سال پیش در این روز داشت که اتفاقات مهم چهل سال پیش را در این ستون می‌نوشت!

به تدریج این وقایع برای من جالب شد و یک ارتباط خاص بین من و دکتر مصدق برقرار شد! پس از ۲۸ مرداد و دستگیری دکتر مصدق، ماوقع دادگاه دکتر مصدق نیز در روزنامه‌ها چاپ می‌شده و به تدریج روزنامه اطلاعات سال ۷۲ و ۷۳ گاهی چند صفحه را به چهل سال پیش اختصاص می‌داد!

روز پنجشنبه کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق را دوباره دیدم و اینبار خریدم!

خواندن چند صفحه از آن کافی بود تا شب نخوابم و تا امروز غرق در او گردم!07.gif

و چه تلخ و خنده‌دار و تلخ و خنده‌دار و تلخ است مقایسه این مرد بزرگ با مردی  .... مثل آقای احمدی نژاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
مریم پارسی

مبارک قالب جدید! می دونی که ما شب نشینی هایی با دکتر داشتیم!

پزز

قالب جدید مبارک! حیف نیست وبلاگت رو با اسم یه همچین آدمی چیز کنی!

پزز

قالب جدید مبارک! حیف نیست وبلاگت رو با اسم یه همچین آدمی چیز کنی؟